Verificació de documents electrònics

Mitjançant la introducció i validació del CSV (Codi Segur de Verificació) se li permet la verificació i confrontació electrònica de documents impresos.

Amb la finalitat de detectar i evitar que "robots" puguin usar aquest servei autorellanando el formulari, li demanem que realize el següent test: