FAMÍLIA Sol·licitud de certificat relatiu a la situació d'inscripció en el Registre municipal de parelles estables

Objecte

Sol·licitar l'emissió de certificat relatiu a la inscripció en el Registre municipal de parelles estables.

Regulació
  • Decret llei 3/2015, de 6 d'octubre, de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relativa a la creació del Registre de parelles estables
  • Ordre JUS/44/2017, de 28 de març, per la qual s'aprova el Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya
Sol·licitant / Beneficiari

Les persones que necessiten acreditar la seva situació d'inscripció en el Registre de parelles estables de Sant Adrià de Besòs..

Requisits

1. Per a l'emissió de certificat de parella positiu: cal estar o haver estat inscrit en el Registre municipal de parelles estables.

2. Per a l'emissió de certificat de situació individual: No és necessari haver estat inscrit en el Registre municipal de parelles estables.

Lloc de presentació

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació

1. El formulari de sol·licitud emplenat degudament. En el cas de sol·licitar electrònicament un certificat de parella positiu, cal adjuntar al tràmit electrònic la "Declaració de mutu acord".

2. Fotocòpia del document d'identitat (DNI, targeta de residència, passaport)

Termini de resolució

3 mesos

Vigència de les condicions exposades

La que determini la llei vigent.

Efectes del silenci administratiu

Negatiu

Òrgan gestor

Servei de Participació Ciutadana

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Servei de Participació Ciutadana

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004 ext. 1420

Fax: 933817056

Horari: Horari d'atenció específic del Servei: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a la Seu Electrònica clicant sobre aquest enllaç..

Documentació

Formulari de sol·licitud

Declaració expedició de certificat

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites