ATENCIÓ A LA CIUTADANIA Queixes i suggeriments

Objecte

Manifestar queixes o suggeriments relacionats amb la qualitat dels serveis d’ús públic, amb l'objectiu de donar una resposta eficaç i incrementar la satisfacció dels usuaris i del propi personal.

Regulació
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
  • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Sol·licitant / Beneficiari

Qualsevol persona interessada o bé la persona que la representi.

Requisits

No hi ha requisits previs.

Lloc de presentació

Oficina d'Atenció Ciutadana

Documentació
  • DNI o documentació identificativa
Termini de resolució

Tres mesos.

Vigència de les condicions exposades

-

Efectes del silenci administratiu

-

Òrgan gestor

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Documentació

Sol·licitud

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites