REGISTRE ELECTRÒNIC Presentació de sol·licitud genèrica a través del Registre electrònic

Objecte

Per accedir al Registre electrònic de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs podeu clicar sobre l'enllaç "Tramitar" d'aquesta pàgina.


Mitjançant el registre administratiu electrònic de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, les persones interessades poden presentar qualsevol document o comunicar-se amb aquesta administració en suport electrònic i a distància. Així, es dóna compliment a l'article 25 de la  Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, que diu que la ciutadania té dret a presentar els documents que adreça a les administracions públiques catalanes per qualsevol mitjà, en qualsevol registre de l'administració destinatària o en els altres llocs que estableix la legislació bàsica. D'aquesta manera, no cal desplaçar-se personalment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.


Per poder fer aquest tràmit necessitareu un certificat digital que us identifiqui. En l'apartat de Guia de la Seu/certificats us detallem quins són els certificats digitals vàlids per fer tràmits on-line amb aquesta administració i com heu de sol·licitar-los. Aquest certificat digital us servirà, entre d'altres gestions, per fer aquesta sol·licitud telemàtica des d'aquesta pàgina, i tota la resta dels tràmits on-line disponibles des de l'apartat de Catàleg de tràmits o des de la Carpeta ciutadana d'aquesta Seu.

Regulació

Per poder beneficiar-se de les possibilitats que ofereix aquest sistema, el ciutadà ha de disposar de:

  • un certificat digital de persona física emès per la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (el mateix que s'utilitza en altres administracions com la Seguretat Social per obtenir la vida laboral, o l'Agència Tributària per presentar la declaració de la renda mitjançant internet),
  • el DNI electrònic emès per la Policia Nacional o
  • un idCat, certificat d'identitat digital de ciutadà que proporciona la Generalitat de Catalunya.


Els certificats digitals garanteixen la legalitat de les transaccions realitzades per internet i permeten signar els documents electrònicament per atorgar-los validesa jurídica.

Sol·licitant / Beneficiari

Qualsevol ciutadà

Requisits

-

Lloc de presentació

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació

DNI o documentació identificativa de la persona sol·licitant.

Termini de resolució

-

Vigència de les condicions exposades

-

Efectes del silenci administratiu

-

Òrgan gestor

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Fax: 933817056

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Documentació

Formulari de sol·licitud

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites