AJUTS I SUBVENCIONS Convocatòria de subvencions a projectes de solidaritat i cooperació 2020

Objecte

Atorgar subvencions a projectes de solidaritat i cooperació internacional en països en vies de desenvolupament a entitats registrades en el Registre Municipal d'Entitats d'aquest Ajuntament d'acord amb les bases d'aquesta convocatòria de subvencions aprovades per la Junta de Govern de  5 d'octubre de 2020.

 

Podeu obtenir les bases d'aquesta convocatòria i el formulari de sol·licitud en l'apartat "Documentació" d'aquesta pàgina.

 

Aquest tràmit està fora de termini. La propera convocatòria està pendent d'aprovació. 

Regulació
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
  • Bases reguladores de la convocàtoria de subvencions aprovades per la Junta de Govern de 5 d'octubre de 2020
  • Bases d'execució del pressupost
Sol·licitant / Beneficiari

Entitats sense ànim de lucre que estiguin registrades al Registre Municipal d'Entitats

Requisits

Entitats, associacions i ciutadania: vegeu les bases reguladores en l'apartat "Documentació" d'aquesta pàgina.

Lloc de presentació

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació

Tant per presentar la sol·licitud de subvenció com per a la justificació, consulteu les bases reguladores en l'apartat "Documentació" d'aquesta pàgina.

Termini de presentació
Des de 24/10/20 - Fins a 12/11/20
Termini de resolució

3 mesos com a màxim a comptar des del tancament del període de presentació de sol·licitud.

Vigència de les condicions exposades

Les que indiquen les bases de la convocatòria

Efectes del silenci administratiu

Negatiu. La sol·licitud s'entendrà desestimada.

Òrgan gestor

Regidoria de Cooperació i Solidaritat

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Regidoria de Cooperació i Solidaritat

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Fax: 934622598

Horari: Horari específic del servei: de dilluns a divendres de 9 a 13 h. Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites