AJUTS I SUBVENCIONS Convocatòria de beques i ajuts per a la continuïtat educativa de l'alumnat de Sant Adrià de Besòs curs 2020-21

Objecte

Sol·licitar beques i ajuts per a la continuïtat educativa de l'alumnat de Sant Adrià de Besòs per al curs 2020-21, d'acord amb allò que estableixen les bases de la convocatòria aprovades per la Junta de Govern Local en sessió del 22 de juny de 2020.

 

El període de presentació d'esmena de sol·licitud és del 19 al 26 d'octubre de 2020.

 

Les sol·licituds es poden presentar de les maneres següents:

  • Presencialment a l'OAC amb cita prèvia. La cita prèvia s'ha de demanar per internet clicant sobre  aquest enllaç .
  • Telemàticament per la seu electrònica, clicant sobre l'apartat "Tramitar" d'aquesta pàgina.
  • Per correu administratiu a qualsevol de les oficines de Correos y Telégrafos.

Aquest tràmit està fora de termini. La propera convocatòria està pendent d'aprovació. 

Regulació
  • Bases de la convocatòria aprovades per la Junta de Govern Local en sessió 22 de juny de 2020. Podeu obtenir el document dins l'apartat de "Documentació" d'aquesta pàgina.
Sol·licitant / Beneficiari

L'alumne/a que vol optar a la beca.

Requisits

Els que s'estableixen a les bases de la convocatòria. Podeu obtenir el document dins l'apartat de "Documentació" d'aquesta pàgina.

Lloc de presentació

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació

La que s'esmenta a les bases de la convocatòria. Podeu obtenir el document dins l'apartat de "Documentació" d'aquesta pàgina

Termini de presentació
Des de 19/10/20 - Fins a 26/10/20
Termini de resolució

L'Ajuntament resoldrà la convocatòria abans del 30 de desembre de 2019

Vigència de les condicions exposades

-

Efectes del silenci administratiu

-

Òrgan gestor

Servei d'Educació

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Servei d'Educació

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Fax: 933817056

Horari: Horari d'atenció específic del servei: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i a hores concertades. Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933 812 004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites