AJUTS I SUBVENCIONS Convocatòria de beques i ajuts per a la continuïtat educativa de l'alumnat de Sant Adrià de Besòs curs 2022-23

Objecte

Sol·licitar beques i ajuts per a la continuïtat educativa de l'alumnat de Sant Adrià de Besòs per al curs 2022-23, d'acord amb allò que estableixen les bases de la convocatòria aprovades per la Junta de Govern Local en sessió del 17 de juny de 2022.

 

El període de presentació de sol·licitud és del 19 al 30 de setembre de 2022.

Les sol·licituds es poden presentar de les maneres següents:

  • Presencialment a l'OAC amb cita prèvia. La cita prèvia s'ha de demanar per internet clicant sobre  aquest enllaç .
  • Telemàticament per la seu electrònica, clicant sobre l'apartat "Tramitar" d'aquesta pàgina.
  • Per correu administratiu a qualsevol de les oficines de Correos y Telégrafos.

El període de presentació d'esmena de sol·licitud és del 26 d'octubre al 3 de novembre de 2022

 


Regulació
  • Bases de la convocatòria aprovades per la Junta de Govern Local en sessió 17 de juny de 2022. Podeu obtenir el document dins l'apartat de "Documentació" d'aquesta pàgina.
Sol·licitant / Beneficiari

L'alumne/a que vol optar a la beca.

Requisits

Els que s'estableixen a les bases de la convocatòria. Podeu obtenir el document dins l'apartat de "Documentació" d'aquesta pàgina.

Lloc de presentació

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació

La que s'esmenta a les bases de la convocatòria. Podeu obtenir el document dins l'apartat de "Documentació" d'aquesta pàgina

Termini de presentació
Des de 19/09/22 - Fins a 30/09/22
Termini de resolució

L'Ajuntament resoldrà la convocatòria durant el mes de desembre de 2022

Vigència de les condicions exposades

-

Efectes del silenci administratiu

-

Òrgan gestor

Servei d'Educació

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Servei d'Educació

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Fax: 933817056

Horari: Horari d'atenció específic del servei: de dilluns a divendres de 11 a 14 h i a hores concertades. Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Documentació

llistat_esmenes_beques_curs_22_23_1666699281164.pdf

sol_beques_continutat_educativa_2022_23_1659091170941.pdf

bases_beques_continutat_educativa_2022_23_1_1658825786289.pdf

full_dades_bancaries_beques_cont_educ_2022_23_1658825735395.pdf

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933 812 004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites