AJUTS I SUBVENCIONS Sol·licitud de subvenció per al foment de l'autoocupació 2020-21

Objecte

Atorgar assignacions econòmiques per a projectes d'autoocupació amb l'objectiu de promoure la inserció laboral per compte propi mitjançant l'ocupació efectiva.

Regulació

Bases de la convocatòria aprovades per la Junta de Govern en sessió del 19 d'octubre de 2020.

Podeu obtenir les bases de la convocatòria en l'apartat "Documentació" d'aquesta pàgina.

Sol·licitant / Beneficiari

Podeu consultar el punt 4 de les bases de la convocatòria en l'apartat "Documentació" d'aquesta pàgina.

Requisits

Consulteu les bases de la convocatòria en l'apartat "Documentació" d'aquesta pàgina.

Es recomana descarregar els formularis necessaris en cada cas de l'apartat 'Documentació' abans d'iniciar el tràmit electrònic

Lloc de presentació

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació

Consulteu les bases de la convocatòria que podeu obtenir en l'apartat "Documentació" d'aquesta pàgina.

IMPORTANT: El “ Document càlcul subvenció autoocupació 2020-2021” l’heu d’emplenar a l’ordinador per tal que calculi automàticament l’import.

 

Termini de presentació
Des de 17/11/20 - Fins a 16/09/21
Vigència de les condicions exposades

La que determina les bases de la convocatòria.

Efectes del silenci administratiu

Negatiu

Òrgan gestor

Àrea de Promoció Econòmica - Suport Empresarial

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Àrea de Promoció Econòmica - Suport Empresarial

Adreça: Plaça de Francesc Michelli i Jové, s/n

Telè fon: 934620625

Horari: Horari d'atenció específic del servei: de dilluns a divendres de 8 a 15 h. Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Documentació

Full dades bancàries persones jurídiques

Full dades bancàries persones físiques

Bases de la convocatòria

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites