AJUTS I SUBVENCIONS Sol·licitud de subvenció a empreses per a la contractació de persones desocupades 2018-19

Objecte

Atorgar subvencions a les empreses i entitats sense ànim de lucre que contractin persones desocupades de Sant Adrià de Besòs.

Regulació
  • Programa metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019
  • Bases de la convocatòria aprovades per la Junta de Govern en sessió de 13 de juliol de 2018
Sol·licitant / Beneficiari

Empreses, persones treballadores en règim autònom i entitats sense ànim de lucre que tinguin seu, delegació o centre de treball a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Requisits

Consulteu les bases de la convocatòria que consten a l'apartat de "Documentació" d'aquesta pàgina.

Lloc de presentació

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació

Consulteu les bases de la convocatòria que consten a l'apartat de "Documentació" d'aquesta pàgina.

Es recomana revisar l'apartat ' Documentació' per descarregar els formularis necessaris en cada cas abans de realitzar el tràmit electrònic.

IMPORTANT: El “ Document càlcul subvenció” l’heu d’emplenar a l’ordinador per tal que calculi automàticament l’import

Termini de presentació
Des de 26/07/18 - Fins a 15/06/19
Vigència de les condicions exposades

La que determini les bases de la convocatòria.

Efectes del silenci administratiu

Negatiu

Òrgan gestor

Àrea de Promoció Econòmica - Suport Empresarial

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Àrea de Promoció Econòmica - Suport Empresarial

Adreça: Plaça de Francesc Michelli i Jové, s/n

Telè fon: 934620625

Horari: Horari d'atenció específic del servei: de dilluns a divendres de 8 a 15 h. Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Documentació

Document càlcul subvenció

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites