LLICÈNCIES ACTIVITATS Declaració responsable d'habitatge d'ús turístic

Objecte

La tramitació de les declaracions responsables d'habitatge d'ús turístic s'ha reprès a partir del 8 de novembre de 2017.

Regulació

-

Sol·licitant / Beneficiari

-

Requisits

-

Lloc de presentació

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació

-

Vigència de les condicions exposades

-

Efectes del silenci administratiu

-

Òrgan gestor

Servei de Territori

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Servei de Territori

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Fax: 933812600

Horari: Horaric específic del Servei: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Podeu consultar l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Documentació

Formulari de declaració

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites