Retribucions

Organització municipal

D’acord amb la normativa vigent, cada ajuntament fixa de manera autònoma les retribucions corresponents als seus càrrecs electes, per acord plenari, a l’inici de cada mandat.

Les associacions municipalistes, Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya estableixen un marc de recomanacions al qual es poden acollir voluntàriament els municipis.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià, en sessió plenària

Retribucions càrrecs polítics

Tornar >>