Retribucions

Organització municipal

D’acord amb la normativa vigent, cada ajuntament fixa de manera autònoma les retribucions corresponents als seus càrrecs electes, per acord plenari, a l’inici de cada mandat.

Les associacions municipalistes, Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya estableixen un marc de recomanacions al qual es poden acollir voluntàriament els municipis.

Retribucions càrrecs polítics

 

Tornar >>