Protecció de dades

Guia de la Seu electrònica
 

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs es compromet a tractar amb una absoluta i estricta confidencialitat les dades de caràcter personal que es recullen a   www.sant-adria.net, i a respectar-ne la privacitat. Així mateix, es compromet a implementar les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

A la pàgina de Tràmits municipals se sol·licita als usuaris i usuàries dades de caràcter personal, com ara nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada i es compleixen les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, d'acord amb la legislació o normativa vigent.

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

Les persones que ho desitgin podran exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant el procediment establert a aquest efecte en el Reglament per a la creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal, dirigint-se a:

Oficina d'Atenció Ciutadana

Plaça de la Vila, 12, planta baixa
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 381 20 04
Fax 93 381 70 56

 

 

 

Per veure el calendari festiu del municipi cliqueu sobre aquest enllaç

Per veure l'horari d'atenció ciutadana cliqueu sobre aquest enllaç

Tornar >>