La Junta de Govern Local

Organització municipal

La Junta de Govern Local, sota la presidència de l'alcalde, és integrada per 8 regidors o regidores. La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la prestació de l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions, i es pot encarregar també d'aquelles altres que l'alcalde o el Ple li deleguin.

Decret de delegacions

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tenen lloc setmanalment, els dilluns a les 09:30 hores. Les sessions extraordinàries de la Junta de Govern Local, que també podran tenir caràcter d’urgència, es duran a terme quan les convoqui l’alcalde.

La Junta de Govern Local està formada pels membres que a continuació es relacionen:

President
Joan Callau Bartolí

Membres
Filomena Cañete Carrillo
José L. Martínez Cardoso
Ruth Soto García
Rosa Villalonga Robles
Pedro Rivero Hidalgo
Anabel Jurado Pérez
Hugo Ferrer Sáez

 

 

 

 

 

Tornar >>

Insert title here