Mitjans electrònics

Guia de la Seu electrònica
 

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs garanteix l'accés de la ciutadania als serveis electrònics proporcionats en el seu àmbit mitjançant diferents canals. Actualment, compta amb els mitjans següents:

• El punt d'accés general és la Seu electrònica, a través de la qual la ciutadania pot, en les seves relacions amb l'administració municipal, accedir a tots els serveis i informació disponible.

• La ciutadania de Sant Adrià de Besòs té a la seva disposició punts d'accés general als serveis electrònics en els equipaments municipals següents:

Biblioteca de Sant Adrià
Plaça de Guillermo Vidaña, s/n
Tel. 93 462 14 79

Biblioteca Font de la Mina
C/ del Ponent, s/n
Tel. 93 462 15 71

Centre de Producció Cultural i Juvenil Polidor
Plaça de Guillermo Vidaña, s/n
Tel. 93 462 74 46

Tornar >>