Gestió Municipal

Organització municipal

La gestió municipal, sota la presidència de l'alcalde, és integrada per 6 regidors o regidores. La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la prestació de l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions, i es pot encarregar també d'aquelles altres que l'alcalde o el Ple li deleguin.

Pressupost 2011
Pressupost 2012
Pressupost 2013
Relació de llocs de treball 2014

 

Tornar >>