AJUTS I SUBVENCIONS Convocatòria de beques i ajuts per a la continuïtat educativa de l'alumnat de Sant Adrià de Besòs curs 2018-19

Objecte

Sol·licitar beques i ajuts per a la continuïtat educativa de l'alumnat de Sant Adrià de Besòs per al curs 2018-19, d'acord amb allò que estableixen les bases de la convocatòria aprovades per la Junta de Govern Local en sessió del 25 de maig de 2018.

El període de presentació de sol·licituds va finalitzar el 28 de setembre de 2018.

El període d'esmena de sol·licitud és del 18 al 31 d'octubre de 2018

Regulació
  • Bases de la convocatòria aprovades per la Junta de Govern Local en sessió del 25 de maig de 2018. Podeu obtenir el document dins l'apartat de "Documentació" d'aquesta pàgina.
Sol·licitant / Beneficiari

L'alumne/a que vol optar a la beca.

Requisits

Els que s'estableixen a les bases de la convocatòria. Podeu obtenir el document dins l'apartat de "Documentació" d'aquesta pàgina.

Lloc de presentació

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació

La que s'esmenta a les bases de la convocatòria. Podeu obtenir el document dins l'apartat de "Documentació" d'aquesta pàgina

Termini de presentació
Des de 18/10/18 - Fins a 31/10/18
Termini de resolució

L'Ajuntament resoldrà la convocatòria abans del 30 de desembre de 2018

Vigència de les condicions exposades

-

Efectes del silenci administratiu

-

Òrgan gestor

Servei d'Educació

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Servei d'Educació

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Fax: 933817056

Horari: Horari d'atenció específic del servei: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i a hores concertades. Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Documentació

Formulari d'esmena de sol·licitud

Bases de la convocatòria

Full de dades bancàries

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites