Requisits mínims d'accés al sistema

Per poder beneficiar-se de totes les possibilitats que ofereix aquest sistema, el/la ciutadà/ana ha de disposar d'un certificat digital de persona física emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (el mateix que s'utilitza amb altres administracions com la Seguretat Social per obtenir la vida laboral, o l'Agència Tributària per fer la declaració de la renda per Internet) o del DNI electrònic.
Els certificats digitals garanteixen la legalitat de les transaccions realitzades per Internet i permeten signar els documents electrònicament, per donar-los validesa jurídica.
Si quan es realitza un tràmit a través de la seu electrònica, s'aporta el telèfon mòbil o adreça de correu electrònic, es podran rebre comunicacions i avisos per aquests canals.
Amb Seu electrònica es pot, a més, realitzar pagaments telemàtics, si el procediment a executar ho requereix, amb targetes de crèdit sense necessitat de desplaçar-se a una entitat bancària i sense cap cost addicional per a l'usuari o usuària.
Perquè la seu electrònica s'executi correctament, l'ordinador haurà de disposar dels següents components instal·lats segons el sistema operatiu de què es disposi:

 

Windows

- Plug-in de java 1.6.0.23 instal·lat o un mínim 1.6.0.14 (*)
- Adobe Acrobat
- Mozilla firefox v.2.o v.3
- Internet explorer 7 o 8
 
Linux
- Plug-in de java 1.6.0.23 instal·lat o un mínim 1.6.0.14 (*)
- Adobe Acrobat
- Mozilla firefox v.2.o v.3

 

Cal tenir present que versions diferents a les esmentades no estan certificades per al correcte funcionament de la plataforma.
El navegador ha de tenir habilitat el suport per a JavaScript, ja que és necessari per a l'execució del client de signatura.

(*) Es poden produir problemes si en la mateixa màquina conviuen diverses versions de Java.