Requisits mínims per a la plataforma de Seu electrònica.

Per poder beneficiar-se de totes les possibilitats que ofereix aquest sistema, el / la ciutadà / ana ha de disposar d'un certificat digital de persona física emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (el mateix que s'utilitza amb altres administracions com la Seguretat Social per obtenir la vida laboral, o l'Agència Tributària per fer la declaració de la renda per Internet) o del DNI electrònic.

Els certificats digitals garanteixen la legalitat de les transaccions realitzades per Internet i permeten signar els documents electrònicament, per donar-los validesa jurídica.

Si quan es realitza un tràmit a través de la seu electrònica, s'aporta el telèfon mòbil o adreça de correu electrònic, es podran rebre comunicacions i avisos mitjançant aquests canals.

Amb la Seu electrònica es pot, a més, realitzar pagaments telemàtics, i si el procediment a executar ho requereix, amb targetes de crèdit sense necessitat de desplaçar-se a una entitat bancària i sense cost addicional per a l'usuari o usuària.

Perquè la Seu electrònica s'executi correctament, l'ordinador ha de disposar dels següents components instal·lats segons el sistema operatiu de què es disposi.

Windows

  • Plug-in de Java 1.8 instal·lat, minímo 1.7.0.45 (*)
  • Adobe Acrobat
  • Mozilla firefox V43
  • Edge o com minímo Internet Explorer 11

Linux

  • Plug-in de Java 1.8 instal·lat, minímo 1.7.0.45 (*)
  • Adobe Acrobat
  • Mozilla firefox V43

Cal tenir present que versions diferents a les mencionanadas no estan certificades per al correcte funcionament de la plataforma.

El Navegador ha de tenir habilitat el suport per a JavaScript, ja que és necessari per a l'execució del client de signatura.

(*) Es pot produir problemes si en la mateixa màquina conviuen diverses versions de Java.