Notificacions Telemàtiques (e-NOTUM)

L’e-NOTUM és el servei de notificacions telemàtiques que permet que des de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs puguem emetre notificacions als ciutadans, empreses i administracions amb total garantia jurídica.

* Per accedir a l’e-NOTUM necessiteu disposar d’un navegador web actualitzat (MS Explorer 6.02 o superior, Firefox 3.0.10 o superior, i Google Chrome) i d’un certificat digital al vostre nom.
* Necessitareu habilitar l’ús del Java.
* Si el vostre certificat digital és de treballador/a públic/a o d’una empresa, aquest us permetrà accedir a les notificacions relatives a l'empresa titular del certificat o a les notificacions dirigides a vosaltres.
* Comproveu que disposeu del programari adequat per al vostre certificat i de les claus públiques de l’entitat de certificació.

 

 

Per accedir a les vostres notificacions heu d’anar a l’adreça de notificació fent click al damunt de l'enllaç.