Castellano Català

Benvingut al sistema e-sijad verifica

Des e-sijad verifica podrà trobar una còpia de qualsevol document signat electrònicament, podent comprovar així la integritat d'aquest document i la validesa de la signatura.

Introdueixi el codi de verificació electrònic i premi el botó 'buscar' per realitzar la recerca.